Wat?

Wat kan ik bijdragen?

In ontspanning werken aan spannende dingen. Met mildheid, humor en eerlijkheid.

In mijn rol als (co-)trainer:

Creatief in het bedenken en op maat maken van werkvormen en programma’s die de deelnemers actief ondersteunen in het ontwikkelen van hun persoonlijke effectiviteit.

Professionele en didactisch goed opgebouwde programma’s die met veel toewijding en plezier worden gebracht.

In mijn rol als teamcoach

Faciliterend in de leervraag van het team door te spiegelen, het proces te benoemen en waar nodig werkvormen aan te reiken waarbij zowel de ontspanning als de (in)-spanning een plek kan krijgen.

In mijn rol als trainingsacteur:

Een partner in de training die vooraf, tijdens en na afloop meedenkt over hoe het leerdoel het beste behaald kan worden.

Laagdrempelig in contact en realistisch en beïnvloedbaar spel afgestemd op het leerdoel van de deelnemer.

Feedback in spel en daar buiten, geformuleerd in gedrag-gevoel-gevolg en gericht op het invoelbaar maken bij de deelnemer van de eigen kwaliteiten en de winst die nog te behalen is.

En natuurlijk heb ik me de afgelopen 20 jaar diverse communicatiemodellen en talloze werkvormen eigen gemaakt.